Skogen

Support

Skicka frågor och problem till: info@skogen.se

Frågor om konton

Hur överför jag mina köp mellan mina enheter?

Se till att du är inloggad på ett konto, så kommer köpen föras över mellan dina enheter automatiskt.

Hur många gånger kan jag ladda ner en tidning?

Hur många gånger du vill. Tar du bort en tidning och ångrar dig är det bara att ladda ned den på nytt. Appen kommer inte be dig om att köpa igen.