Skogen

Skogen nr 9, september 2017

Publicerad tisdag, 26 september 2017
52 sidor

Skogen nr 9, september 2017Endast prenumerationLogga in
AppstoreGoogle Play
Ladda ned appen för att läsa tidningen på din iPhone, iPad eller Android

Tidningen SKOGENs septembernummer har tema Natur- & Viltvård.
Ur innehållet:
• Vikten av vatten – våtmarker och vattendrag livsviktiga för både tillväxt och mångfald.
• Biotop, reservat, ekopark, Natura 2000 – vad står alla olika begrepp för och vad betyder de för din skog?
• Bäver, tjäder med flera – så påverkar skogens skygga invånare skogsbruket

Dessutom:
• Virkesmarknad: Så ska dystra talltrenden vändas
• Skötsel: Ta till vara ollonårets möjligheter
• Teknik: Så kan sensorer förebygga haverier• Test: Fällriktare som verkligen ökar säkerheten

Som alltid bjuder vi även på annan nyttig skogsläsning, t.ex. virkespriser och marknadstrender, tekniknyheter, skötseltips, forskningsnyheter, skogsprofiler, folk på nya jobb och mycket annat.