Skogen

Skogen nr 2, februari 2017

Publicerad fredag, 24 februari 2017
52 sidor

Skogen nr 2, februari 2017Endast prenumerationLogga in
AppstoreGoogle Play
Ladda ned appen för att läsa tidningen på din iPhone, iPad eller Android

Tema gallring. Vi kopplar grepp på en het fråga som många har en åsikt om. Gallra eller inte gallra?
I så fall, hur? När? Vi vrider och vänder på argumenten. Lönar det sig? Även på lång sikt? Och hur blir det med stormkänslighet?

Dessutom:
• Expertduell: Höggallring eller låggallring?
• Maskiner: Stickvägs- eller beståndsgående?
• Ekonomi: Finns det ett gallringsberg och hur påverkar det i så fall marknaden?
• Forskning: Går det att planera för gallringsfritt vid planteringen?

Och som vanligt i SKOGEN – mycket annat: teknik, skötsel, virkespriser, skogens folk.