Skogen

Skogen nr 3, mars 2015

Publicerad fredag, 27 mars 2015
52 sidor

Skogen nr 3, mars 2015Endast prenumerationLogga in
AppstoreGoogle Play
Ladda ned appen för att läsa tidningen på din iPhone, iPad eller Android

Nummer 3 av tidningen SKOGEN fokuserar på skogsodling. Läs hur man gjorde på Ryfors bruk när ett resligt granbestånd blåste ner. Istället för ny gran spreds riskerna och trädslagen anpassades efter det nya klimatet.
Du får också veta mer om olika produktionsmodeller för poppel och hur man kan förhindra svampsjukdomar på lövträd.
Tekniksidorna: SKOGEN har bland annat testat en liten terrängmaskin och tar reda på om det utvecklas några större maskiner för den hyggesfria skötseln.
Virkesmarknaden: Intressant läsning om digitaliserade skogsbruksplaner. Håller prisraset på timmer i sig?
Dessutom kollar SKOGEN trenderna från möbelmässan ”Stockholm Furniture Fair”. Och vi tar reda på hur landsbygden ska vara för att locka till sig fler ”nygröna” människor.