Respons

Respons Management & mindfulness, nr 1 2017

Publicerad torsdag, 23 februari 2017
76 sidor

Respons Management & mindfulness, nr 1 2017Endast prenumerationLogga in
AppstoreGoogle Play
Ladda ned appen för att läsa tidningen på din iPhone, iPad eller Android

Nationalekonomin har fått utstå en hel del kritik efter finanskrisen medan företagsekonomin klarat sig billigare undan. Tills nu. Mats Benner avfyrar i sin inledande artikel en bredsida mot managementindustrin, som har blivit ett jättelikt komplex, inte minst när det gäller utbildning. Samtidigt undergrävs management som den ser ut i dag av både den samhälleliga utvecklingen och av digitaliseringen, som håller på att för­ändra företagens karaktär.

Även den managementpsykologi som når näringslivet i dag behöver förändras, fortsätter Kajsa Asplund i nästa artikel i temat. Den är fortfarande alltför individcentrerad och har inte tagit till sig nya rön om organisationens betydelse. Företagskulturen har ofta större betydelse för människors beteende än individuella karaktärsdrag; de senare tar sig ofta olika uttryck beroende på hur miljön ser ut. Stjärnor kan slockna när de kommer till en annan företagsmiljö. Men det är lättare att sälja böcker som appellerar till den enskildes potential.

Föreställningen om medveten närvaro (mindfulness) har fått ett stort genomslag och används även för att reducera stress bland anställda. Men Hanna Bornäs och Malte Persson vill i det avslutande bidraget i temat visa att medveten närvaro i Väst har förlorat den andliga grundval den hade i den buddhistiska traditionen. Om denna föreställning dras ut till sin ­yttersta konsekvens blir den närmast nihilistiskt subversiv. Den franske författaren Albert Camus visade i sin klassiska roman Främlingen från 1942 vad en renodlad med­veten närvaro faktiskt innebär.