Respons

Respons Populism, nr 5 2016

Publicerad torsdag, 27 oktober 2016
76 sidor

Respons Populism, nr 5 2016Endast prenumerationLogga in
AppstoreGoogle Play
Ladda ned appen för att läsa tidningen på din iPhone, iPad eller Android

Vad menar vi med populism och varför växer den?

I detta nummer diskuterar statsvetaren Sverker Gustavsson ett antal böcker som försöker ge begreppet en mer precis innebörd. Fenomenets utbredning relateras här framför allt till nyliberalismens undergrävande av politikens möjligheter. Den italienska statsvetaren Nadia Urbinati, som intervjuats av statsvetaren Sofia Näsström, menar att populister reducerar demokrati till en politisk identitet eller ett parti som ska representera ”folkets vilja”. I temats avslutande text beskriver statsvetaren Peter Esaiasson populismens utbredning som en konsekvens av att politiska representanter inte är lyhörda inför medborgarnas uppfattningar.

I nummer 5 finner ni även:
Intervju: ”I statens intresse ligger att dels slå vakt om de lagar och principer som håller nationen samman och samtidigt garantera ett skydd för dem som utövar tron.” Det säger den inflytelserika sociologen Dominique Schnapper som har vidareutvecklat det franska republikanska tänkandet kring nationen och är aktuell med en ny bok. I en intervju med Respons uppmanar hon Sverige att utveckla ett civilsamhället för att integrera nya medborgare. Johannes Heuman har talat med den franska sociologen Dominique Schnapper om sammanhållningens förutsättningar i det mångkulturella samhället.

Debatt: Barbro Wallgren Hemlin om att publiceringshets hotar humanioras kvalitet.

Essä: Slutet på den liberala epoken 1989–2015: Många hävdade att murens fall 1989 innebar historiens slut. I dag finns det tvärtom anledning att betrakta perioden 1989–2015 som en avslutad epok. Både inom nationerna och på den internationella arenan stärks de antiliberala krafterna. Vi bedrar oss när vi talar om en kris för demokratin. En kris är något övergående och dagens försvagning av det öppna samhället är en mer djupgående förändring, hävdar Magnus Christiansson, doktorand vid SU och Försvarshögskolan.

Som vanligt recenseras även en mängd aktuella böcker inom humaniora och samhällsvetenskap av våra sakkunniga skribenter.